Pi Network cập nhật lên Mainnet

Menu của Pi networks đã xuất hiện Mainnet bữa nay cho biết rằng Mainnet sẽ sớm ra mắt, và phần còn lại bắt buộc được tinh chỉnh và nó sẽ sớm hoạt động trở lại! Chi tiết cụ thể hiện tại không bắt buộc diễn giải quá nhiều, sở hữu thể với sơ sót có các bạn! Tin chắc 1 điều rằng đây là một bước ngoặc siêu lớn của Pi, phổ biến người sẽ quay lại khai thác, hầu hết trang bị sẽ phục vụ giá trị của Pi!

Sau lúc vượt qua KYC, bạn sở hữu thể tự nguyện khóa 1 phần Pi với thể chuyển được của mình để được quyền khai hoang với tốc độ cao hơn. Mức tăng khẩn hoang được tính toán dựa trên số lượng π bị khóa và thời kì khóa. Để biết chi tiết, hãy đọc phần mô hình kinh tế bên dưới.

Cập nhật lên Mainnet

Nếu bạn đã KYC, lần chuyển Pi sang Mainnet đầu tiên sẽ diễn ra lúc khởi chạy Mainnet. Sau đó, quá trình chuyển sẽ diễn ra định kỳ. Mọi cập nhật được thực hành cho cấu hình khóa của bạn sẽ có hiệu lực trong lần chuyển số dư Mainnet tiếp theo. Bạn mang thể quyết định đổi thay cấu hình khóa của mình bất cứ lúc nào bạn muốn dưới dạng cài đặt khái quát cho tất cả account trong áp dụng Pi.

Bạn thậm chí với thể cài đặt cấu hình khóa trước khi bạn được KYC hoặc sẵn sàng chuyển sang Mainnet. Bạn, nhóm vỡ hoang của bạn, những người trong vòng bảo mật vượt qua KYC và số Pi khai khẩn mới, số dư π trên trang bị di động của bạn sẽ sở hữu thể chuyển được. Tại mỗi lần chuyển sang Mainnet, các cài đặt đã tìm trước về thời gian khóa và tỷ lệ % sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến 2 chiếc số dư trên Mainnet: Số dư bị khóa và số dư khả dụng, cả hai sẽ được ghi lại trên Blockchain Mainnet và nằm trong ví Pi của bạn. Việc khóa ko thể hoàn nguyên sau khi xác nhận và buộc phải được khóa trong đa số khoảng thời kì đã chọn do bản chất của Blockchain.

Mặt khác, ví như bạn không khóa cùng 1 tỷ lệ % π trong những lần chuyển sau như lần chuyển Mainnet ban đầu, thì mức nâng cao khai khẩn khóa của bạn sẽ giảm. Nếu bạn thực hành bất kỳ thay đổi nào đối có cài đặt khóa trên toàn trương mục của mình, thay đổi sẽ sở hữu hiệu lực vào lần chuyển số dư tiếp theo của bạn sang Mainnet.

Cài đặt khóa đa số trương mục này cho phép bạn khóa tối đa 100% số dư sở hữu thể chuyển được của mình. Sau khi Mainnet khởi chạy và bạn có thể chuyển số dư của mình, bạn cũng mang thể khóa thêm Pi trực tiếp trên Mainnet thông qua giao diện khóa khá khác sau này phát triển, bạn sở hữu thể khóa tối đa 200% số dư Mainnet đã chuyển của mình có được từ giai đoạn khai phá trước ấy của bạn.

Mô hình kinh tế khóa

Tại Mainnet, phần thưởng khóa mang ý nghĩa tương trợ 1 hệ sinh thái lành mạnh và trót lọt và khuyến khích sự tham dự lâu dài với Pi Network, trong khi mạng đang khởi động nền kinh tế và tạo ra nhu cầu. Đây là 1 cơ chế kinh tế vĩ mô phi tập hợp quan yếu để kiểm soát nguồn cung luân chuyển trên thị trường, đặc thù là trong các năm đầu của thị trường mở khi những tiện thể ích đang được tạo ra. Một mục đích quan trọng của Pi Network là tạo ra một hệ sinh thái áp dụng dựa trên tiện thể ích. Các giao tế cho hàng hóa và dịch vụ thực trong hệ sinh thái, thay vì chỉ giao thiệp đầu cơ, nhằm xác định luôn tiện ích của Pi.

Khi chúng tôi khởi chạy công đoạn mạng kín của Mainnet, một trong các lĩnh vực trọng tâm chính sẽ là tương trợ và tăng trưởng cộng đồng nhà phát triển áp dụng Pi và nuôi dưỡng nhiều vận dụng Pi hơn nữa. Trong thời gian chờ đợi, Pioneers mang thể tìm khóa Pi của họ để giúp tạo ra một môi trường thị trường ổn định cho hệ sinh thái phát triển và cho đa dạng áp dụng Pi hơn xuất hiện và sản xuất những trường hợp sử dụng quyến rũ cho việc ăn xài Pi để cuối cùng tạo ra các nhu cầu hữu cơ duyệt y các nhân thể ích.

Công thức phần thưởng khóa:

L (B) = lt * lp * log(N) * B

Trong đó:

 • Lt là hệ số nhân của khoảng thời gian khóa của B.
  • 0 → lt = 0
  • 2 tuần → lt = 0,1
  • 6 tháng → lt = 0,5
  • 1 năm → lt = 1
  • 3 năm → lt = 2
 • Lp là hệ số phần trăm bị khóa của B, trong đấy phần trăm bị khóa là số tiền bị khóa trên số dư ròng rã chính được chuyển từ phần thưởng khai thác trước đó (Lb) và hệ số phần trăm bị khóa được hiển thị bên dưới.
  • 0% → LP = 0
  • 25% → LP = 0,25%
  • 50% → LP = 0,5%
  • 90% → LP = 0,9%
  • 100% → LP = 1,0
  • 150% → LP = 1,5%
  • 200% → LP = 2
 • log(N) là giá trị Logarit của tổng số (N) của các phiên khai phá trước đó.
 • B là tỷ lệ khai hoang cơ bản được điều chỉnh dựa trên nhóm π sở hữu sẵn để phân phối.

Pioneers sẽ sở hữu thời cơ tự nguyện khóa số Pi của mình để kiếm quyền khai khẩn sở hữu tỷ lệ cao hơn.

Thứ nhất: B

Điều kiện tiên quyết của phần thưởng khóa là Pioneers nên tích cực khai thác. Không khai thác ngay từ đầu thì sẽ có ko mang phần thưởng khóa cho bất kỳ phiên khai khẩn ko hoạt động nào, ngay cả lúc Pi bị khóa. Như được diễn tả trong công thức ở trên, toàn bộ các gì khóa là phân phối hệ số cho B, bởi thế sẽ ko sở hữu phần thưởng khóa nếu B là 0, với tức là Pioneers ko khai thác

Thứ 2: Lt

Phần thưởng khóa mang tác động hăng hái mang đóng góp cho việc khóa, tức là khoảng thời gian của khoảng thời gian khóa (Lt) và số tiền bị khóa. Tuy nhiên, số tiền khóa được tính theo tỷ lệ % trong tổng số Pi khai khẩn được của Pioneer (Lp ). Số Pi tối đa mà 1 Pioneer có thể khóa cao gấp đôi so mang số Pi Mainnet của họ đã được chuyển từ giai đoạn vỡ hoang trước ấy của họ trong vận dụng di động (Lb), tức thị 200% Lb. Các lý do để sở hữu số tiền khóa tối đa gấp 2 lần của một người đã chuyển số Pi Mainnet (Lb) là:

 • Ngăn chặn việc khai phá phần thưởng khóa.
 • Khuyến khích những đóng góp khác cho hệ sinh thái Pi, chẳng hạn như ảnh hưởng hơn nữa việc khai thác, chạy các Nodes và dùng những vận dụng này. Ở 1 khía cạnh nào đó, ủng hộ những Pioneers vỡ hoang và thực hiện những dòng đóng góp khác cho mạng.

Thứ 3: log(N)

log(N) sản xuất động cơ khóa cao hơn cho các Pioneers sở hữu lịch sử khai hoang lâu dài và với lẽ là số dư mang thể chuyển nhượng lớn để khóa

Thứ 4: Số dư (Lp)

Cho phép những account nhỏ hơn với lịch sử khai khẩn ngắn khóa số tiền nhỏ nhưng vẫn nhận được hệ số phần thưởng khóa giống như các account lớn, chúng tôi bắt buộc thêm hệ số log(N) tài khoản cho các người khẩn hoang với lịch sử khai hoang lâu dài , để đối trọng có sự thiên tư mang lợi cho Pioneers mang số dư nhỏ và cung ứng đủ động lực cho Pioneers lâu năm có số dư lớn hơn. Tuy nhiên, tương tác của lịch sử khai thác đối có phần thưởng khóa cũng phải được giới hạn. Do đó, công thức áp dụng Logarit cho số phiên khẩn hoang trước đấy N.

Ví dụ: Nếu 1 Pioneer khẩn hoang hầu như hàng ngày trong 3 năm qua, thì tổng số phiên khai phá trước đấy (N) của họ sẽ là khoảng 1.000. Trong ví như này, log(1.000) = 3, thêm 1 hệ số khác vào B trong phần thưởng khóa của họ.Hãy nhớ rằng để đạt được phần thưởng khóa sở hữu ý nghĩa cho các Pioneers mang lịch sử khai hoang lâu dài, số lượng Pi bạn bắt buộc khóa sẽ đa dạng hơn so sở hữu các account nhỏ hơn.

Một Pioneer mang thể tự nguyện sở hữu đa dạng lần khóa vào những thời điểm khác nhau với số lượng và thời lượng khác nhau. Việc tính toán tổng phần thưởng khóa cho Pioneers này với i số lần khóa khác nhau là để sắm tổng số phần thưởng khóa của B, như được biểu hiện trong công thức bên dưới. Công thức bên dưới tương đương sở hữu công thức phần thưởng khóa ở trên, với sự khác biệt độc nhất là nó tính cho rộng rãi lần khóa của cùng một Pioneer để tính tổng phần thưởng khóa của họ.

Mục đích của công thức này là để tính toán tổng phần thưởng khóa dựa trên tỷ lệ tương ứng mang số tiền khóa (Lc) của mỗi khóa trên tổng số dư Mainnet từ lần khẩn hoang trước đấy (Lb) dưới dạng trọng số, nhân sở hữu khoảng thời kì khóa tương ứng (Lt) và log(N ).

Vì vậy, mặc dù sở hữu nhiều lần khóa của cộng 1 Pioneer, nhưng nhiều lần khóa hơn mang những cài đặt khác nhau sẽ cùng tỷ lệ thuận mang tổng phần thưởng khóa của chúng. Giá trị của Lt, Lc và log(N) được tính và nhân cho từng khóa i và sau đấy tổng hợp trên những i khác nhau, sau đấy được chia cho giá trị của Lb tại một phiên khai phá nhất định, để đạt được giá trị L(B) cho phiên khai khẩn đó. Công thức này bảo đảm rằng bất đề cập Lb, miễn sao vì Pioneer duy trì cộng 1 tỷ lệ % số tiền khóa của họ trên Lb của họ, bắt buộc tổng hệ số phần thưởng khóa sẽ ko đổi.

Cuối cùng, khi nào Pioneer sở hữu thể khóa Pi?

Pioneer mang thể quyết định thời kì khóa và tỷ lệ khóa số dư có thể chuyển được của họ bất cứ khi nào họ muốn như 1 cài đặt tài khoản nói chung trong áp dụng Pi.

Bạn thậm chí với thể tậu trước những cài đặt này trước khi bạn KYC hoặc sẵn sàng chuyển sang Mainnet. Khi bạn và nhóm thu nhập, vòng bảo mật của bạn vượt qua KYC, nhiều hơn số dư trên thiết bị di động của họ sẽ có thể chuyển được. Tại thời điểm chuyển số dư sở hữu thể chuyển sang Mainnet, cài đặt đã tậu trước của họ về thời kì khóa và tỷ lệ % sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến 2 mẫu số dư trên Mainnet: Số dư khóa và số dư khả dụng, cả 2 sẽ được ghi lại trên Blockchain Mainnet và nằm trong ví Pi của Pioneer.

Do đó, việc khóa không thể được hoàn nguyên sau khi được xác nhận và nên vẫn bị khóa trong hầu hết khoảng thời kì đã sắm do bản chất của Blockchain.

Mọi đổi thay đối mang cài đặt khóa của Pioneer này sẽ có hiệu lực trong lần chuyển số dư tiếp theo của họ sang Mainnet. Cài đặt khóa mọi trương mục này cho phép Pioneer khóa tối đa 100% số dư mang thể chuyển được của họ. Sau khi Mainnet khởi chạy và Pioneer chuyển số dư của họ, Pioneer cũng có thể khóa đa dạng Pi hơn trực tiếp trên Mainnet thông qua giao diện khóa vững mạnh sau này. Vào thời điểm đó, những Pioneers sở hữu thể khóa tới 200% số dư Mainnet đã chuyển của họ sở hữu được từ giai đoạn vỡ hoang trước đấy của họ.

Top nhà cái
3.5 rating
TẶNG 100% LẦN NẠP ĐẦU
3.0 rating
THƯỞNG 100% NẠP ĐẦU
4.5 rating
KHUYẾN MÃI 100%, ĐẾN 2.500.000 VNĐ
4.0 rating
THƯỞNG ĐK 100% ĐẾN 2triệu vnđ
3.0 rating
CƠ HỘI X5 TIỀN CƯỢC
4.0 rating
NẠP LẠI +30% ĐẾN 1.800.000 VNĐ
4.3 rating
THƯỞNG 5.400.000 VNĐ + 300K
4.5 rating
THƯỞNG 200% ĐẾN 5.888.000 VND
5.0 rating
THƯỞNG 100% ĐẾN 2.000.000 VNĐ
4.5 rating
KM KHỦNG 120% ĐẾN 3.800.000 VNĐ
5.0 rating
KM LÊN ĐẾN 4.000.000 VNĐ
4.8 rating
THƯỞNG ĐẾN 3.000.000 VNĐ
5.0 rating
ĐĂNG KÝ MỚI NGAY 5.000.000 VNĐ
5.0 rating
KM CHÀO MỪNG ĐẾN 1.500.000 VNĐ
4.5 rating
+130% Đến 3.500.000 VND